بله . درصورت عدم تطابق خدمات درخواستی و خدمت اراعه شده و یا نارضایتی از خدمت دریافتی در جلسه اول ، به درخواست کاربر از طریق ثبت شکایت و درخواست استرداد وجه از طریق ارسال تیکت و اعلام مغایرت و نارضایتی ، پس از بررسی تیم مدیریت ، هزینه پرداختی به حساب کاربر انتقال خواهد یافت .
بازگشت به بالا